אמנות ועיצוב

קטלוגים מודפסים

תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים מודפסים בעברית, של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחומי האמנות החזותית לדוגמה : פיסול, ציור, איור, צילום, מיצב, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכו', במטרה לתעד, לשמר ולקדם את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.
מועצת הפיס לתרבות שואפת לסייע לקטלוגים הכוללים טקסטים הנוספים על הטקסט האוצרותי.

לתשומת ליבכם,
בקשות לתמיכה בקטלוגים לעבודות בתחום וידאו, סאונד, ניו מדיה, מיצג – יש להגיש אך ורק במסגרת פרויקט "קטלוג דיגיטלי".
בקשות מהתחומים המפורטים שיוגשו לקול קורא זה, לא יידונו.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן שיצירתו מוצגת בקטלוג.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

הקריטריונים והמשקולות : ​איכות אמנותית של העבודות לקטלוג (50%) | איכות הקטלוג בהתייחס לאוצרות, עריכה, טקסטים מלווים, עיצוב והפקה (35%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון (15%) 

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.