אמנות ועיצוב

קטלוגים מודפסים

תמיכה בהפקת קטלוגים מודפסים בעברית של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחום פיסול, ציור, איור, צילום, מיצב, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכדומה, במטרה לתעד, לשמר ולחשוף את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.

לתשומת ליבכם, בקשות לתמיכה בקטלוגים לעבודות בתחום וידאו, סאונד, מיצג – יש להגיש אך ורק במסגרת פרויקט "קטלוג דיגיטלי". בקשות מהתחומים המפורטים שיוגשו במסלול זה, לא יידונו.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "קטלוג מודפס" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות העבודות לקטלוג (40%) | איכות אמנותית של האמן (10%) | איכות הקטלוג (30%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון  (10%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018. 

לסיוע במילוי טופס בקשה למענק לרשותכם מוקד טלפוני 036940177. שלוחה 3 . בימים א-ה מ8 בבוקר ועד 16 אחרי הצהרים.