אמנות ועיצוב

קטלוגים מודפסים

תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים מודפסים של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחום  פיסול, ציור, צילום,  מיצב, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה  וכדומה, במטרה לתעד, לשמר ולחשוף את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.

לתשומת ליבכם, בקשות לתמיכה בקטלוגים לעבודות בתחום וידאו, סאונד, מיצג – יש להגיש אך ורק במסגרת פרויקט "קטלוג דיגיטלי". בקשות מהתחומים המפורטים שיוגשו במסלול זה, לא יידונו.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לקטלוג מודפס צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור קטלוג מודפס או דיגיטלי, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לקטלוג מודפס או דיגיטלי בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

*מבקש שהוא תאגיד רשאי להגיש עד 3 בקשות לאמנים שונים.

 

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוזיאון, גלריה ציבורית וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.