אמנות ועיצוב

איור

תמיכה ביצירת עבודות חדשות בתחום האיור, במטרה לאפשר למאיירים להתפנות ליצירת עבודות חדשות שעתידות להיות מוצגות בתערוכה לקהל הרחב.

התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים או לכל מסגרת לימודית אחרת.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לעבודות חדשות בתחום האיור צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד  העומד בתנאי הסף 
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00. 
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.