אמנות חזותית

 

 

מורן שובמורן שוב
ענת ספרןענת ספרן
יעל ונציהיעל ונציה
דוד עדיקאדוד עדיקא
רולא חורירולא חורי

 

 

מורן שובמורן שוב
ענת ספרןענת ספרן
רולא חורירולא חורי