אמנות ועיצוב

מחקר אמנות חזותית בחברה הפלסטינית

הפרויקט הוא חלק מתהליך בניית יחידת מחקר ופרסום אשר מתמקדת בחקר האמנות החזותית הפלסטינית ובתיעודה השיטתי, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

המטרה העיקרית של היחידה מורכבת משני מישורים המזינים זה את זה.

מצד אחד, היחידה תבצע מחקרים אשר מטרתם יצירת ידע אקדמי בסיסי אודות האמנות החזותית הפלסטינית מאז אמצע המאה התשע עשרה ועד ימינו.
מצד שני, על בסיס ידע זה, היחידה תעסוק בתיעוד ופרסום של עבודות האמנות. בראש המחקר עומד ד"ר איסמאעיל נאשף.​