אמנות חזותית

חממת מפעל הפיס למעצבי אופנה - מחזור 4

מפעל הפיס משיק זו השנה הרביעית, את מיזם "חממת מפעל הפיס למעצבי אופנה" המסייע ותומך במעצבי אופנה ישראלים ביצירת קולקציית הלבשה חדשה.


ועדה אמנותית מקצועית תבחן את ההצעות שיוגשו ותבחר מעצבי אופנה שיזכו למענק בסך של עד 120 אלף ₪ לעיצוב ולהפקת קולקציית ההלבשה החדשה ולייצור כמות ראשונית של פריטים מהקולקציה.

כמו כן, יקבלו המעצבים הזוכים ליווי אמנותי ועסקי ע"י אנשי מקצוע מהבכירים בשוק הישראלי.

הקולקציות החדשות יוצגו בבכורה בשבוע האופנה תל אביב שעתיד להתקיים במרץ 2019.

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמעצבים והקולקציה עומדים בתנאי הסף המפורטים.

 2. הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.

 3. מעצב או קבוצת מעצבים רשאים להגיש הצעה לקולקציית הלבשה חדשה אחת.

 4. שימו לב, מועד אחרון להגשת מועמדות: 12.8.18 עד השעה 23:59.

 

* המועצה לתרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל ולהוסיף כל פרט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.​

תנאי סף

5781c6f4-880d-4592-8610-041013366c81

שלבי הפרויקט

f7abb6d8-5a9b-4b09-ab94-3b1a4b8f15b6

תקנון הפרויקט

04805e9e-5d2f-452c-9cf4-0c60f555a6e5

לוחות זמנים לפרויקט

265ffe70-d598-4402-b52e-b66af0e89d88

הבוגרים שלנו

413a19dc-fc47-4e6d-8644-501c9913bc16

Web part id : 5781c6f4-880d-4592-8610-041013366c81

Web part id : f7abb6d8-5a9b-4b09-ab94-3b1a4b8f15b6

Web part id : 04805e9e-5d2f-452c-9cf4-0c60f555a6e5

Web part id : 265ffe70-d598-4402-b52e-b66af0e89d88

Web part id : 413a19dc-fc47-4e6d-8644-501c9913bc16

מס'תיאורתאריכים
1​פרסום קול קורא​10/7/2018​
2​מועד אחרון להגשת הצעות​12/8/2018​
3​הכרזה על המעצבים הנבחרים​נובמבר 2018​
4​השלמת הקולקציות​פברואר 2019​
5​הצגת קולקציות​מרץ 2019​

 

הפרויקט נחלק לארבעה שלבים :

 

שלב א' – פרסום קול קורא:
 • פרסום קול קורא המזמין מעצבי אופנה להגיש הצעות לקולקציות הלבשה חדשות.

 

שלב ב' – מיון ובחירת הקולקציות:


 • ההצעות המוגשות לפרויקט, העומדות בתנאי הסף, יועברו לבחינת ועדה אמנותית מקצועית.
 • הוועדה האמנותית תבחן את ההצעות, בין היתר, על פי הקריטריונים הבאים:

  איכות ומקצועיות , מקוריות הקולקציה, רמת התפירה, יכולת ייצור ואספקה המוצגת עבור כמות ראשונית של דגמי הקולקציה, תכנון תקציבי, מידת הנחיצות של המענק לפיתוח הקריירה של המעצב וכדו'.

 • הוועדה האמנותית רשאית להזמין את המעצבים המועמדים לפרזנטציות, כולם או חלקם.

 • הוועדה תבחר את המעצבים והקולקציות שישתתפו בפרויקט.

 

שלב ג' – פיתוח הקולקציות הנבחרות:

 • המעצבים יקבלו ליווי אמנותי-מקצועי ממעצבי אופנה ישראליים בכירים. לכל מעצב יוצמד "מנטור" 
  שיקבע ע"י מפעל הפיס. הליווי יכלול מפגשים קבועים בתדירות של לפחות שתי פגישות בחודש.
 • בנוסף, יקבלו המעצבים ליווי עסקי של עד ארבע פגישות עם איש מקצוע, על פי צרכיהם.


שלב ד' – השלמת הפקת הקולקציות וחשיפתן:

 • המעצבים הנבחרים יידרשו לעמוד בלוחות הזמנים שיוגדרו להפקת הקולקציות במסגרת הפרויקט, ולקראת חשיפת הקולקציות בשבוע האופנה תל אביב, שעתיד להיערך במרץ 2019.

רשאים להגיש הצעה יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל, או קבוצת מעצבים, אשר חברו יחד במשותף לצורך הגשת הצעה משותפת לפרויקט, שהצעתם עומדת בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

 1. עיצוב הקולקציה המוצעת הוא מקורי ושייך באופן בלעדי למציע.

 2. המציע, לרבות כל אחד מהחברים בקבוצת המעצבים, הוא אזרח ישראלי אשר מרכז פעילותו המקצועית בישראל.

 3. המציע, לרבות כל אחד מהחברים בקבוצת המעצבים, הוא בעל ניסיון מקצועי כמעצב אופנה של בין 2 ל-10 שנים.

 4. המציע, לרבות כל אחד מהחברים בקבוצת המעצבים, לא נבחר להשתתף בשנים קודמות בפרויקטים של מפעל הפיס בנושא עיצוב אופנה ישראלית.

 5. הקולקציה המוצעת כוללת בין 10-8 מערכות לבוש.

 6. הקולקציה המוצעת איננה כוללת בגדי ילדים, שמלות כלה, הלבשה תחתונה, בגדי ים וחוף. 

 7. הקולקציה המוצעת טרם הופקה וטרם הוצגה בפני קהל, בישראל או בחו"ל, במועד הגשת ההצעה.

 8.  במקרה של תאגיד, למציע אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  במידה והמציע הוא עמותה - למציע אישור תקף על ניהול תקין.