אמנות ועיצוב

תערוכות בארץ

​תמיכה באמנים ישראלים המציגים תערוכות בארץ, תערוכת יחיד או תערוכה קבוצתית, מתחום סאונד ארט, פיסול, ציור, צילום, וידיאו ארט, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גראפי, תעשייתי, אופנה וכו'), צורפות, קרמיקה, במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לתערוכה בארץ צפוי להיות בסכום שבין 25,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור תערוכה בארץ, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לתערוכה בארץ בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

* תאגיד רשאי להגיש עד 3 בקשות שונות עבור שלושה אמנים שונים.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוזיאון, גלריה ציבורית וכד'.

לוחות זמנים:

המועד האחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.