אמנות ועיצוב

תוכניות רזידנסי בחו"ל

סיוע לאמנים ישראלים מתחומי האמנות החזותית לדוגמה : פיסול, ציור, איור, צילום, מיצב, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכו', היוצאים לתוכניות שהות אמנים (רזידנסי) בחו"ל במטרה לתמוך בקידומם המקצועי.


התמיכה מיועדת לאמנים המשתתפים בתוכניות מוכרות בחו"ל, הכוללות הקצאת חלל עבודה מותאם ליצירה (סטודיו) עם או בלי מגורים , המאפשר לאמנים ישראלים לפתח את יצירתם גם בזירה בינ"ל.

לתשומת ליבכם,

  • המענק מיועד לתכניות הנמשכות חודש ימים לפחות.

  • סכום מענק מפעל הפיס שיאושר יינתן עבור שישה חודשים לכל היותר.

  • יודגש כי המענק אינו מיועד לצרכי לימודים או השתלמויות כגון: לימודים אקדמיים, כיתות אמן, תוכנית העשרה או קורסים.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 5,000 ₪ ל- 30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר ויקבע בהתאם למספר חודשי השהות בחו"ל ע"פ הפירוט בטבלה בהמשך.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

לתשומת ליבכם, את סכום המענק הנדרש ממפעל הפיס יש למלא בפרק התקציב בטופס הבקשה המקוון,
בהתאם למספר חודשי הרזידנסי אליו התקבל היוצר ועומד על 5,000 ש"ח עבור כל חודש ועד 6 חודשים לכל היותר,
כמפורט בטבלה :

 

מספר חודשים שהיוצר עתיד להשתתף ברזידנסי ​

סכום מענק מקסימלי

ממפעל הפיס לכל בקשה שתאושר​

1​

5,000 ש"ח ​

2​

10,000 ש"ח​

3​

15,000 ש"ח​

4​

20,000 ש"ח ​

5​

25,000 ש"ח​

6​

30,000 ש"ח ​


רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) בלבד העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא אמן מתחום האמנות החזותית על פי הפירוט בתיאור הפרויקט.


קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

הקריטריונים והמשקולות : ​איכות התוכנית ומוניטין הרזידנסי כולל פוטנציאל לפיתוח וקידום קריירת היוצר בישראל ובזירה הבינ"ל (40%) | רמה מקצועית של היוצר  (40%) | השתתפות ראשונה ליוצר ברזידנסי (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.