אמנות ועיצוב

תערוכות בחו"ל

תמיכה בהצגת תערוכות בחו"ל של אמנים ישראלים, תערוכת יחיד או תערוכה קבוצתית, מתחום סאונד, פיסול, ציור, איור, צילום, וידאו, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכו'), צורפות, קרמיקה, במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל הרחב.  
יובהר כי ניתן להגיש בקשה לתערוכה שהוצגה קודם לכן בארץ.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 25,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור פרויקט זה ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של התערוכה (60%) | חדשנות וייחודיות (10%) | מוניטין החלל (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16     התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.