אמנות ועיצוב

כתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית, במטרה לחשוף ולקדם את האמנות, האמנים והכתיבה על אמנות.


"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט הכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

רשאי להגיש בקשה מוציא לאור של כתב עת מקוון (יחיד או תאגיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות תכנים חזותיים (35%) | איכות תכנים טקסטואליים (35%) | היקף תפוצה ( 10%) |
מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש (20%)


לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2018.