אמנות ועיצוב

כתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית במטרה לחשוף ולקדם את התחום, את האמנים ואת הכתיבה על אמנות.

 

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות תכנים חזותיים (35%) | איכות תכנים טקסטואליים (35%) | היקף תפוצה ( 10%) | מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש (10%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2017.