אמנות ועיצוב

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית במטרה לחשוף ולקדם את התחום, את האמנים ואת הכתיבה על אמנות.

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס לפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות
תכנים חזותיים (30%) | איכות תכנים טקסטואליים (30%) | עריכה ועיצוב ( 20%) | מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש (10%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) |

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16