אמנות ועיצוב

כתבי עת מקוונים

​תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנות חזותית, במטרה לחשוף ולקדם את התחום ואת האמנים.

"כתב עת מקוון" - כתב עת הרואה אור ברשת האינטרנט והכולל עמודים אינטראקטיביים, להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF.
שימו לב, בלוגים, ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לכתב עת מקוון צפוי להיות בסכום שבין 30,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוזיאון, גלריה ציבורית וכד'.

לוחות זמנים:

המועד האחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.