אמנות ועיצוב

עבודות חדשות בוידאו, אינסטליישן וניו מדיה

התמיכה מיועדת להפקה ייחודית של עבודת אמנות חדשה בתחומי ווידאו, ניו מדיה ואינסטליישן, של אמן יחיד או של קבוצת אמנים.

לתשומת לבכם, התמיכה אינה מיועדת לתערוכות המציגות עבודות וידאו ו/או ניו מדיה ו/או אינסטליישן.
בקשות מסוג זה יש להגיש במסגרת פרויקט "תמיכה בתערוכות בישראל".

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד)  העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן יוצר עבודת האמנות.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות  (50%) | חדשנות וייחודיות (20%) |
איכות והיקף העשייה של האמן (30%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.