אמנות ועיצוב

עבודות חדשות בוידאו, אינסטליישן וניו מדיה

התמיכה מיועדת להפקה ייחודית של עבודת אמנות חדשה, בתחום ווידאו, אינסטליישן וניו מדיה, של אמן יחיד או של קבוצת אמנים.

לתשומת לבכם - התמיכה אינה מיועדת לתערוכות המציגות עבודות וידאו ו/או אינסטליישן ו/או ניו מדיה. בקשות מסוג זה יש להגיש במסגרת פרויקט של "תמיכה בתערוכות בארץ".

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס צפוי להיות בסכום שבין  50,000 ₪ ל- 70,000 ₪ .
יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "הפקת עבודת ניו מדיה וידאו ואינסטליישן" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.


קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות (50%) | חדשנות וייחודיות (15%) | איכות והיקף עשייה של האמן בעבר (15%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)| היתכנות כלכלית - הימצאותם של מקורות מימון נוספים לפרויקט (10%)


לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.​