אמנות ועיצוב

עבודות ניו מדיה, וידאו ואינסטליישן חדשות

התמיכה מיועדת להפקה ייחודית של עבודת אמנות חדשה, בתחום ניו מדיה, וידאו ואינסטליישן, של אמן יחיד או של קבוצת אמנים.  

לתשומת לבכם - התמיכה אינה מיועדת לתערוכות המציגות עבודות וידאו ו/או ניו מדיה ו/או אינסטליישן,
בקשות מסוג זה יש להגיש במסגרת פרויקט של "תמיכה בתערוכות בארץ או בחו"ל".

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "עבודה בתחום הוידאו/ אינסטליישן" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד העומד בכל תנאי הסף.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות (60%) | חדשנות וייחודיות (10%) | איכות והיקף עשייה של האמן (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.