אמנות ועיצוב

עבודות וידאו ואינסטליישן חדשות

​התמיכה מיועדת להפקה ייחודית של עבודת אמנות חדשה, בתחום הוידאו  או האינסטליישן, של אמן יחיד או של קבוצת אמנים.

לתשומת לבכם – התמיכה אינה מיועדת לתערוכות המציגות עבודות וידאו ו/או אינסטליישן.
בקשות מסוג זה יש להגיש במסגרת פרויקט של "תמיכה בתערוכות בארץ" או "תמיכה בתערוכות בחו"ל".

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לעבודת וידאו או אינסטליישן צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר  ממרץ 2017.