אמנות ועיצוב

נובלות גרפיות

תמיכה בהוצאה לאור של ספרות חזותית לקהל מבוגרים לרבות: נובלה גרפית, פואטיקה מאוירת, קומיקס ו- "picture books", אשר במרכזה עומד טקסט חזותי, בתוספת אפשרית של טקסט מילולי בשפה עברית או ערבית כשפת מקור או בתרגום לשפות אלו, או ללא טקסט מילולי.


הפרויקט נועד לתמוך ביוצרים העוסקים בתחום, לעודד יצירה ישראלית של ספרות חזותית ולקרבה לקהל הקוראים.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

היוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא: מאייר או כותב הטקסט.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

הקריטריונים והמשקולות : ​איכות היצירה בהתייחס לטקסט ולחומרים חזותיים (60%) | הצוות המקצועי (20%) |
ייחודיות מקוריות היצירה  (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.