אמנות ועיצוב

תערוכות בישראל

תמיכה בתערוכות יחיד או קבוצתיות בארץ, של אמנים ישראלים מתחומי האמנות החזותית לדוגמה : סאונד ארט, פיסול, ציור, איור, צילום, וידאו ארט, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכו'), צורפות קרמיקה וכו' במטרה לסייע בחשיפה של האמנים ויצירותיהם לקהל.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 

יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן שיצירתו מוצגת בתערוכה.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות :
איכות אמנותית של התערוכה  (40%) | חדשנות וייחודיות (בעבודות ו/או בעבודת האוצרות ) (20%) |
תפיסה אוצרותית (20%) | חלל התערוכה, תינתן עדיפות לתערוכות המתקיימות בפריפריה חברתית או גיאוגרפית (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.