אמנות ועיצוב

תערוכות וקטלוגים של אמנים עם מוגבלויות

התמיכה מיועדת, להפקת קטלוג או תערוכה בתחומי האמנות החזותית, של אמנים עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998.

התמיכה אינה מיועדת לפעילויות תראפיה באמנות או לפעילויות המשלבות ילדים ונוער.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס קטלוג או תערוכה צפוי להיות בסכום  שבין 15,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוזיאון, גלריה ציבורית וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 22.2.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.