אמנות ועיצוב

קטלוגים דיגיטליים

תמיכה בהפקת קטלוגים דיגיטליים של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחומי האמנות החזותית בדגש על וידאו, סאונד, ניו מדיה, מיצג, אינסטליישן וכן פיסול, ציור, איור, צילום, , רישום, הדפס,  אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכו',  במטרה לעודד הפקת קטלוגים דיגיטליים המקנים ערך מוסף בעיקר לאמנויות כגון ניו מדיה, וידאו, סאונד ואינסטליישן, וכן במטרה לתעד, לשמר ולקדם את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.

הפרויקט אינו מיועד לקטלוגים שיועלו כקובץ על גבי דיסק-און-קי, dvd ו/או כל מדיה מגנטית אחרת ואינו מיועד להקמה, הרחבה או תחזוקה של אתרי אינטרנט של אמנים או מוסדות.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.
יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן שיצירתו מוצגת בקטלוג.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות לקטלוג  (50%) | איכות הקטלוג  בהתייחס לאוצרות, עריכה, טקסטים מלווים, עיצוב והפקה (30%) | מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.