אמנות ועיצוב

קטלוגים דיגיטליים

תמיכה בהפקת קטלוגים דיגיטליים של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחום  פיסול, ציור, איור, צילום, וידאו, סאונד, ניו מדיה, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס,  אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה  וכדומה,  במטרה לעודד הפקת קטלוגים דיגיטליים המקנים ערך מוסף בעיקר לאמנויות כגון ניו מדיה, וידאו, סאונד ואינסטליישן וכן, במטרה לתעד לשמר ולחשוף את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.

 

הפרויקט אינו מיועד לקטלוגים שיועלו כקובץ על גבי דיסק-און-קי, dvd ו/או כל מדיה מגנטית אחרת ואינו מיועד להקמה, הרחבה או תחזוקה של אתרי אינטרנט של אמנים או מוסדות.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ לבין  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "קטלוג דיגיטלי" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.


רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

שימו לב, ​מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות העבודות לקטלוג (40%) | איכות והיקף העשייה של האמן (10%) | איכות הקטלוג (20%) | מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש  (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.