אמנות ועיצוב

קטלוגים דיגיטליים

תמיכה בהפקת קטלוגים דיגיטליים של אמן יחיד או של מספר אמנים מתחום פיסול, ציור, איור, צילום, וידאו, סאונד, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכדומה, במטרה לעודד הפקת קטלוגים דיגיטליים המקנים ערך מוסף בעיקר לאמנויות כגון ניו מדיה, וידאו, סאונד ואינסטליישן וכן, במטרה לתעד לשמר ולחשוף את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.

הפרויקט מיועד רק לקטלוגים דיגיטליים של תערוכות/פרויקטים אמנותיים שהופקו במיוחד לצפייה עבור אחת מהפלטפורמות הבאות:

 1. אפליקציית web (אתר מותאם) בעלת מצבי תצוגה מותאמים לפלטפורמות שונות (טלפונים חכמים/מחשבי לוח ומחשבים אישיים).

2. אפליקציית native  (שנכתבה במיוחד לפלטפורמה ניידת כגון מחשב לוח וטלפון חכם) מותאמת לאחת או יותר מהפלטפורמות הקיימות.

הפרויקט אינו מיועד לקטלוגים שיועלו כקובץ על גבי דיסק-און-קי, dvd ו/או כל מדיה מגנטית אחרת ואינו מיועד להקמה, הרחבה או תחזוקה של אתרי אינטרנט של אמנים או מוסדות.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "קטלוג דיגיטלי" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות העבודות לקטלוג (40%) | איכות אמנותית של האמן (10%) | איכות הקטלוג (20%) | מידת האינטראקטיביות וחווית המשתמש  (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    
מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.