אמנות ועיצוב

תערוכות של אמנים מהחברה הערבית

תמיכה בהפקת תערוכות לאמנים מהחברה הערבית בתחומי פיסול, ציור, צילום, וידאו, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס,  אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה , סאונד במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל הרחב. 

לתשומת ליבכם, גורם אחד המבקש להגיש בקשה הן לתערוכה והן לקטלוג, יגיש שתי בקשות נפרדות.
 
סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לתערוכה צפוי להיות בסכום  שבין 25,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור תערוכה, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לתערוכה בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

* מבקש שהוא תאגיד, רשאי להגיש לפרויקט זה עד 6 בקשות לאמנים שונים.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: מוזיאון, גלריה ציבורית וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.