אמנות ועיצוב

קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית

תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית מתחומי האמנות החזותית לדוגמה : פיסול, ציור, איור, צילום, רישום, הדפס,  אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וכו', במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל.

לתשומת לבכם, בקשות לתמיכה בקטלוגים לעבודות בתחום וידאו, סאונד, מיצג וניו מדיה יש להגיש אך ורק במסגרת פרויקט "קטלוג דיגיטלי". בקשות מהתחומים המפורטים שיוגשו לקול קורא זה, לא ידונו. 

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 6 בקשות ליוצרים שונים.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן שיצירתו מוצגת בקטלוג.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות לקטלוג (50%) | איכות הקטלוג  בהתייחס לאוצרות, עריכה, טקסטים מלווים, עיצוב והפקה (35%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון (15%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020. ​