אמנות ועיצוב

קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית

תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית בתחומי פיסול, ציור, איור, צילום, רישום, הדפס,  אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות וקרמיקה, במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל הרחב.

לתשומת לבכם, בקשות לתמיכה בקטלוגים לעבודות בתחום וידאו, סאונד, מיצג וניו מדיה יש להגיש אך ורק במסגרת פרויקט "קטלוג דיגיטלי".

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "הוצאה לאור של קטלוג" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 6 בקשות ליוצרים שונים.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות העבודות לקטלוג (50%) | איכות הקטלוג (25%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון 
(15%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.​