אמנות ועיצוב

קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית

תמיכה בהפקת קטלוגים לאמנים מהחברה הערבית בתחומי פיסול, ציור, איור,צילום, וידאו, מיצג, אינסטליישן, רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב (גרפי, תעשייתי, אופנה וכדו'), צורפות, קרמיקה וסאונד, במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל הרחב.

אמן מהחברה הערבית המעוניין לבקש מענק הן לתערוכה והן לקטלוג, יגיש שתי בקשות נפרדות.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "קטלוג מודפס" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 6 בקשות ליוצרים שונים.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות העבודות לקטלוג (40%) | איכות אמנותית של האמן (10%) | איכות הקטלוג (30%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון (10%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.