אמנות ועיצוב

מחקר בתחום התרבות החזותית בישראל

תאור הפרויקט: 
תמיכה וסיוע למחקרים הנעשים בתחום התרבות החזותית בישראל לרבות : פיסול, ציור, צילום, וידאו ארט , סאונד ארט, מיצג , מיצב, רישום, הדפס. אדריכלות ואדריכלות נוף , עיצוב גרפי, עיצוב תעשייתי , עיצוב פנים, צורפות, קרמיקה וכדומה, במטרה לעודד את המחקר, הפרסומים המקצועיים והנגשתם לציבור.
 
סכום המענק המבוקש: 
מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 80,000 ₪ ל- 100,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה. 
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה:  יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף 
(לדוגמה : יחידים כגון: אוצרים, אנשי אקדמיה, חוקרי תרבות הכותבים מחקר תאגידים כגון: מוזיאון, ארכיון, מכון מחקר או מוסד אקדמי). 
 
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת למחקר שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.