אמנות ועיצוב

הוצאה לאור של קטלוג והפקה של תערוכות לאמנים מהציבור הערבי

תיאור הפרויקט:
תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים ובהפקת תערוכות לאמנים מהציבור הערבי בתחומי פיסול, ציור, צילום, וידאו ארט, מיצג, מיצב , רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב גרפי, עיצוב תעשייתי , צורפות, קרמיקה , סאונד ארט במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל הרחב.
 
קול קורא זה מיועד להגשת בקשות לאמנים מהציבור הערבי לצורך הפקת קטלוג או הפקת תערוכה.
אמנים המבקשים תמיכה גם לקטלוג וגם לתערוכה ימלאו שתי בקשות נפרדות .

 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות
בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
שימו לב,
פרויקטים בתחום זה שיאושרו לקבלת תמיכה מהפיס יחויבו להעביר 20% מתקציב התמיכה לאמן, בגין שכרו כמפורט בתנאי הסף ובחומרים הנלווים.
אמן הוא מי שיצירתו במרכז הקטלוג או התערוכה שקיבלו תמיכה.
במקרה של קבוצת אמנים יחולק הסכום בין חברי הקבוצה.

 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים:
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.

 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.
 ​