קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

שיווק הפצה ופוסטפרודקשן של סרטים עלילתיים

​תיאור הפרויקט: 
סיוע לקידומם של סרטים עלילתיים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בפעולות שיווק, הפצה ו"פוסטפרודקשיין" של סרטים עלילתיים פרי יצירתם של במאים ישראליים. 
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 100,000 ₪ ל-300,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
  
יודגש כי יוצר שהגיש בקשות ביותר מקטגוריה אחת מתחום הקולנוע והטלויזיה, יוכל לקבל תמיכה רק בקטגוריה אחת.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
  
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.