קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

 

 

אבתיסאם מראענהאבתיסאם מראענה
דוד (ניאו ) בוחבוטדוד (ניאו ) בוחבוט
הילה שטרית הילה שטרית
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
רפאל בלולורפאל בלולו
משה קריףמשה קריף

 

 

אבתיסאם מראענהאבתיסאם מראענה
דוד (ניאו ) בוחבוטדוד (ניאו ) בוחבוט
הילה שטרית הילה שטרית
רועי מליח רשףרועי מליח רשף
רפאל בלולורפאל בלולו
משה קריףמשה קריף