קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

סרטים קצרים

סיוע בקידומם של סרטים קצרים ישראליים (לא כולל סרטי אנימציה) באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בהפקה של סרטים קצרים פרי יצירתם של במאים ישראליים.
למען הסר ספק יודגש, התמיכה לא מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי . 

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס להפקת סרט קצר צפוי להיות בסכום שבין 30,000 ₪ ל-  80,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור הפקת סרט קצר, אינו רשאי להגיש בקשה למענק להפקת סרט קצר בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

*מבקש שהוא תאגיד, רשאי להגיש לפרויקט זה, עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון חברת הפקה.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.