קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

סרטי אנימציה קצרים

סיוע בהפקת סרטי אנימציה קצרים פרי יצירתם של יוצרים ישראליים.

שימו לב, התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 75,000 ₪ ל- 150,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 
רשאי להגיש בקשה :

 יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומדים בתנאי הסף.

שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות עבור יוצרים שונים.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא, אחד מהבאים: הבמאי או התסריטאי או אנימטור הסרט.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (60%) | איכות מקצועית של הצוות (25%) | שילוב ז'אנרים (15%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.