קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

חממה ליוצרות חרדיות

בשנת 2014 החל מפעל הפיס בשיתוף קרן גשר, לתמוך בחממות "פתיחת מסך" ליוצרי קולנוע מהמגזר החרדי.

הפעלת החממות מאפשרת ליוצרים וליוצרות, להעמיק את ההיכרות עם הקודים המקצועיים הנהוגים בתעשיית הקולנוע, עם מקבלי ההחלטות בקרנות ובגופי השידור ובעיקר סיפקו תנאי עבודה מקצועיים, משוב וליווי מקצועי עקבי ורציף לתהליך פיתוח תסריט לסרט קולנוע, ועד שלב הפקת הסרט.

המיזם עורר הד ציבורי נרחב וסיקור הפעילות השוטפת והאירועים המיוחדים הביאו לחשיפת התופעה הייחודית של יצירה קולנועית נרחבת בקרב נשים בציבור החרדי. הצלחת המיזם הביאה לביקוש רב מצד יוצרות חרדיות להשתתף בחממה מסוג זה.

חממות "פתיחת מסך" ליוצרות קולנוע מהמגזר החרדי, אשר הופעלו החל משנת 2011 הובילו לפריצת דרך ולתהליך משמעותי וחשוב בכל הנוגע להכרה וקבלה של ציבור יוצרות זה בקרב תעשיית הקולנוע הישראלית ולהתמקצעות והשבחת היצירה המופנית לקהלים אלו.​