קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

כתבי עת מקוונים בתחום קולנוע וטלוויזיה

תמיכה בכתבי עת  מקוונים בתחום קולנוע וטלוויזיה במטרה לחשוף ולקדם את העשייה והיוצרים בתחומים אלו.

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנים באתר (60%) | איכות מקצועית של מערכת כתב העת והכותבים (15%) | התאמת כתב העת למדיה הדיגיטלית (15%) | רציונאל כלכלי - האם התקציב המוצע הולם ותואם את הפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

לתשומת ליבכם מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.