קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הפקת סדרות רשת בניו מדיה

סיוע ביצירתן של סדרות רשת בז'אנרים שונים כגון : דרמה, דוקו, אנימציה או שילוב בין הז'אנרים המיועדות לפלטפורמות: טלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים.
התמיכה לא מיועדת לסטודנטים או לפרויקטי גמר במסגרת לימודית. 

סכום המענק המבוקש 
מענק מפעל הפיס להפקת סדרת רשת צפוי להיות בסכום שבין 20,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.