קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

 חמישים שנות קולנוע נשים בישראל

ביוזמת עמותת נשים בתמונה ומפעל הפיס
ובשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי
וקרן רבינוביץ לאמנויות

 

שנת 2019 היא שנת החמישים: חמישים שנות עשייה קולנועית מפוארת של נשים בישראל שהחלה ב-1969, עם הסרט העלילתי הראשון באורך מלא שבויים על ידי אישה: "לפני מחר", של אלידע גרא.

פרויקט 50:50 נולד במטרה לציין, להוקיר ולחשוף לקהל הרחב יצירה קולנועית נשית ישראלית.

במסגרת הפרויקט, יוקרנו ברשויות מקומיות סדרות קולנוע של מיטב סרטי הנשים בישראל מכל הזמנים בליווי שיחות עם היוצרות.

רשויות מקומיות מוזמנות לקחת חלק בפרויקט חגיגי ומרתק, המאפשר הצצה לעולם היצירה הקולנועית הנשית, ודרכה לעולמנו. המפגשים המלווים בסרטים מכל הזמנים הם הזדמנות נדירה ומעשירה, המתאימה לכל גיל ומגדר.
הפרויקט יופעל וינוהל על ידי עמותת נשים בתמונה ובאחריותה.

בכל רשות מקומית שתשתתף בפרויקט יתקיימו שני מפגשים:
 
 • מפגש ראשון: סרט קאנוני באורך מלא ומפגש עם היוצרת הוותיקה.

 • מפגש שני: 2 סרטים קצרים (באורך כולל של 40 דק' בממוצע) של יוצרות קולנוע צעירות בליווי מפגש עם היוצרות.


הסרטים ייבחרו על ידי הרשות המקומית המארחת מתוך הקטלוג של הפרויקט המצורף, תוך התאמה לאופי הקהל וצרכיו, בתיאום עם מפעילת הפרוייקט. 

מימון הפרויקט:

מועצת הפיס לתרבות, עמותת נשים בתמונה וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי וקרן רבינוביץ לאמנויות, הפועלות בתמיכת משרד התרבות והספורט, המועצה הישראלית לקולנוע, ממנות את רוב עלות הפרויקט.  
כל רשות מקומית שתיבחר להשתתף בפרויקט תידרש לשלם דמי השתתפות בסך של 500 ש"ח כולל מע"מ, עבור שני המפגשים, ישירות למפעילת הפרויקט.


רשאי להגיש בקשה:

מגיש הבקשה הוא רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים. 

הליך בחירת הרשויות המקומיות לפרויקט :

בחינת הבקשות של רשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף תתבצע, בין היתר, על ידי מפעילת הפרויקט (עמותת נשים בתמונה) על פי הקריטריונים הבאים : 

 • מידת התאמת מיקום הפעילות המוצע לאופי הפעילות המיועדת כולל התייחסות לנאותות האולם
  וציוד הקרנה (40%)

 • דירוג סוציו-אקונומי של הרשות המקומית (20%)

 • מחויבות הרשות המקומית לייעד את הפעילות לקהילה/קהל מסוים בתוך הרשות המקומית (10%)

 • תכנית שיווקית ופעולות שהרשות המקומית תנקות להבאת קהלים והתאמתה לקהל היעד (20%)

 • התרשמות כללית מקצועית (10%)

 

בנוסף, מועצת הפיס שומרת לעצמה את הזכות לקחת בחשבון בעת בחירת הרשויות המקומיות גם את עקרון הגיוון הגיאוגרפי והחברתי של הרשויות המקומיות.


לוחות זמנים:

מועד אחרון להגשה: יום רביעי, 5.6.2019 בשעה 23:59​

 

ההגשות לפרויקט זה הסתיימו, תודה ובהצלחה לכל המגישים !

תנאי סף והתחייבות הרשות

6742298a-ceb8-4815-a778-fcc5bb584350

סדרות מוצעות לבחירה

c83383f3-7051-4215-80c0-6930a77e98d1

Web part id : 6742298a-ceb8-4815-a778-fcc5bb584350

Web part id : c83383f3-7051-4215-80c0-6930a77e98d1

 1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים.

 2. הרשות המקומית מתחייבת לקיים את שני המפגשים בסדרה, בהפרש של לא יותר מ- 3 שבועות בין המפגשים.

 3. הרשות המקומית מתחייבת להקצות מקום ראוי להקרנת הסדרה ללא תשלום נוסף.

 4. הרשות המקומית מתחייבת לשלם למפעילת הפרויקט, עמותת "נשים בתמונה" דמי השתתפות בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ).

 5. הרשות המקומית מתחייבת כי בכל מפגש ישתתפו 20 משתתפים לפחות.

 6. הרשות המקומית רשאית, אך לא חייבת, לגבות דמי השתתפות מכל משתתף בסך שלא יעלה על 10 ש"ח למפגש, לצורך מימון הוצאותיה במסגרת הפרויקט. הגבייה תיעשה ע"י הרשות המקומית ובאחריותה.

 7. הרשות המקומית מתחייבת לפרסם את הפעילות בקרב קהל היעד אשר נבחר על ידי הרשות המקומית.

 8. הרשות המקומית מתחייבת להקצות איש קשר מטעמה שיהיה אחראי לתיאום וליווי הפרויקט.

 9. הרשות המקומית מתחייבת לשתף פעולה ככל הנדרש עם מפעילת הפרויקט. ​