קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

פוסטפרודקשן של קולנוע עלילתי

סיוע לקידומם של סרטים עלילתיים פרי יצירתם של במאים ישראליים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בפעולות פוסטפרודקשן להשלמת הסרט.
שימו לב, המענק מיועד לסרטים שעריכתם טרם הסתיימה והם מצויים בשלבים מתקדמים ואחרונים להשלמת הסרט.
התמיכה נועדה לסייע בביצוע פעולות כגון : עריכת און-ליין, מיקס ועיצוב פסקול, השלמות, כתוביות, אפקטים מיוחדים וכו'.

 

לתשומת ליבכם :
  • מענק זה אינו מיועד לפעולות שיווק והפצה.

  • התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי.

  • "יוצר" לעניין פרויקט זה הינו במאי או תסריטאי הסרט.

     


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 100,000 ₪ לבין  200,000 ₪ כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.
שימו לב, מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (70%) | איכות מקצועית של הצוות (20%) | תקציב - התאמת התקציב לפרויקט והיכולת להשלים את הסרט ביחס למימון הקיים (10%)

 

לוחות זמנים :    

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 27.11.17 , ט' בכסלו תשע"ח בשעה 23:59
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2020.​