קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של קולנוע עלילתי

סיוע לקידומם של סרטים עלילתיים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בפעולות שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של סרטים עלילתיים פרי יצירתם של במאים ישראליים. התמיכה איננה מיועדת לפעולות הפקה.
 
סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לסרט עלילתי צפוי להיות בסכום שבין 100,000 ₪ ל-  200,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור סרט עלילתי, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לסרט עלילתי בשנת 2015.  ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

*מבקש שהוא תאגיד, רשאי להגיש לפרויקט זה, עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון חברת הפקה.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.