קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

ארכיון לתיעוד יהדות ארצות ערב – מענק פיתוח

יצירת ארכיון אודיו-ויזואלי-אינטראקטיבי, אשר יאצור את ההיסטוריה הלא מסופרת ומתועדת של יהודים עולים מכלל התפוצות, בדגש על מדינות ערב, הבלקן, מזרח אפריקה ועוד.
הארכיון יכלול, בין היתר, מחקר מקיף, צילומי עדים/ות, מומחים/ות, שילוב מיפוי של הקהילות, שימוש בחומרי ארכיון ויאפשר לייצר חוויה אודיו-ויזואלית של סיפורי קהילה שונים כאשר כל צופה יקבל את האפשרות לנהל לעצמו את הנרטיב – לשנות, להוסיף, לדייק ברמת המיקרו ולייצר נפח רוחבי, בעזרת דף אישי אותו הוא יבנה בתוך המיזם דרך מבנה של קולנוע אינטראקטיבי ומולטי-נרטיב.
בשלב זה הקצתה מועצת הפיס מענק פיתוח לצורך אפיון ופיתוח קונספט וטכנולוגיה ראשונית.

 

בתמונה: משפחת אסייג, רבאט, 1955.