קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הנגשת קולנוע ליישובים ברחבי הארץ

תמיכה בתוכניות ומיזמים העוסקים בהנגשת קולנוע ישראלי ממגוון הז'אנרים (עלילתי ודוקומנטרי) ליישובים ברחבי הארץ בהם אין בתי קולנוע.

יודגש כי התמיכה אינה מיועדת עבור פסטיבל קולנוע ו/או עבור אירוע חד פעמי.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

  • בשנת 2016 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים.
 

 

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התוכנית המוצעת בהתייחס לפעילות המשלימה עם הקהילה(40%) | איכות מקצועית של הצוות (30%) | היקף הפרויקט ופריסה גיאוגרפית (20%) | תקציב -  התאמת התקציב לפרויקט והיכולת להשלים את הפרויקט ביחס למימון הקיים (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה :  10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.