אמנויות הבמה

ימי תרבות 2017

קול קורא למופעי במה וסרטים דוקומנטריים


שבוע "ימי תרבות" מתקיים זו השנה החמישית, בין התאריכים 13-7 בספטמבר 2017.

במהלך שבוע "ימי תרבות", יפתחו עשרות מוסדות וגופי תרבות את שעריהם לקהל הרחב ביישובים ברחבי הארץ ויציגו ממיטב הצגות התיאטרון, מופעי המחול, מופעים מוסיקליים, סרטים, תערוכות אמנות ועוד, והכל במחיר כניסה סמלי שלא יעלה על 20 ₪ למשתתף.
חגיגת תרבות ישראלית זו מאפשרת לחשוף ולהנגיש תרבות ישראלית איכותית לקהל רחב ככל האפשר ומהווה הזדמנות נוספת להעניק תמיכה לאמנים וליוצרים ישראלים.


אנו מזמינים אתכם – גופי תרבות, אמנים מקצועיים ויוצרי סרטים דוקומנטריים – להגיש הצעות למופעים ולסרטים למיזם ימי תרבות 2017.

יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והקריטריונים להגשה המפורטים בהמשך ובטופס הבקשה ולמלא את כל הנדרש להשלמת הגשת ההצעות המתאפשרת על ידי לחיצה על הכפתור הרלוונטי בהמשך עמוד זה.


שימו לב מועד אחרון להגשת הצעות – 7.5.17, י"א אייר תשע"ז.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות במייל: tarbut.pais@gmail.com או בטלפון 03-7511883 בימים א'-ה' בשעות 17:00-09:00

תנאי סף וקריטריונים למופעי תאטרון, מחול ומוסיקה

4c888000-30b5-4ba8-a1d2-4c13b531f713

תנאי סף וקריטריונים לסרטים דוקומנטריים

0733f282-7110-4230-9b1c-9a63941229c8

תקנון המיזם

eff6849a-f2b8-4c85-ad67-ea8bf9d1962f

Web part id : 4c888000-30b5-4ba8-a1d2-4c13b531f713

Web part id : 0733f282-7110-4230-9b1c-9a63941229c8

Web part id : eff6849a-f2b8-4c85-ad67-ea8bf9d1962f

הסרטים המוצעים יעמדו בכל תנאי הסף הבאים:

 1. הסרט המוצע הינו סרט דוקומנטרי ישראלי שנתמך ע"י קרנות הקולנוע הישראליות או גופי שידור ישראלים.

 2. מועד יציאתו לאור של הסרט המוצע הינו לכל המוקדם ה-1 ביולי 2016 ועד למועד הגשת ההצעה לימי תרבות 2017.

 3. אורך הסרט המוצע לא יפחת מ-48 דקות.

 4. יוצרי  הסרט המוצע זמינים ל'שיח אמן' שיתקיים עם הקהל לאחר ההקרנה, בתאריכים 13-7 בספטמבר 2017 בכל רחבי הארץ.

 5. בידי מגיש ההצעה נמצאים לפחות שני עותקים של הסרט באיכות הראויה להקרנה בבתי קולנוע.

 6. תשלום לסרט עבור הקרנה + שיח עם יוצר הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ.

 7. מגישי ההצעות שסרטם ייכלל במיזם, מתחייבים לשתף פעולה במאמצי השיווק, הפרסום ויחסי הציבור של המיזם.

 

 ההצעות שיתקבלו ייבחנו ע"י ועדה אמנותית וייבחרו, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:

 1. איכות הסרט.

 2. התאמת הסרט לקהלי היעד של המיזם.

 3. תמהיל מגוון הן מבחינת היוצרים והן מבחינת הנושאים.

 4. מידת החשיפה לה הסרט זכה עד למועד קיום המיזם.

 5. זמינות היוצרים להשתתפות ב'שיח אמן' בתום ההקרנה.

יחיד (אמן עצמאי) רשאי להגיש מופע אחד בלבד.
תאגיד שהינו מוסד תרבות, רשאי להגיש עד 5 מופעים.
למרות האמור לעיל, מוסד תרבות שהינו תאטרון ילדים, רשאי להגיש עד 10 מופעים.


רשאים להגיש תאגידים או יחידים (יוצרים עצמאיים) העומדים בתנאי הסף הבאים: ​

 1. המגיש הוא יחיד, שהינו אמן מקצועי, או תאגיד שהינו מוסד תרבות, אשר זכו לתמיכת משרד התרבות והספורט בשנים 2016-2015 ברציפות, עבור פעילותם התרבותית/אמנותית באמצעות המדורים המקצועיים בתחומים הבאים: תיאטרון (רפרטוארי, פרינג' וילדים), מחול ומוסיקה.
  *שימו לב, למרות האמור לעיל, יוצר שהיה מאוגד בארגון גג (כמשמעותו במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט) בשנים 2015 ו- 2016 וזכה בתמיכת משרד התרבות כאמור לעיל, באמצעות ארגון הגג, אך בשל הנהלים החדשים של משרד התרבות הקים עמותה חדשה לצרכי קבלת תמיכה בשנת 2017 ואילך – בפרויקט זה יראו את בקשת העמותה החדשה, כבקשה העומדת בתנאי סף זה.

 2. המופע המוצע זמין להציג ברחבי הארץ בין התאריכים 13-7 בספטמבר 2017.

 3. אורך המופע המוצע לא יפחת מ-50 דקות.

 4. המופע המוצע הועלה על במה והוצג בפני קהל שרכש כרטיסים, לפחות פעם אחת מאז ה-1.1.2016 ועד למועד הגשת ההצעה לימי תרבות 2017.

 5. מגיש ההצעה שמופעו ייכלל במיזם, מתחייב לשתף פעולה במאמצי השיווק, הפרסום ויחסי הציבור של המיזם.

 

קריטריונים לבחירת המופעים שישתתפו במיזם ואופן שיבוצם ביישובים:

 1. איכות אמנותית של המופע ומקצועיות מגיש ההצעה.

 2. מגוון: יצירת תמהיל מגוון של מופעים שייתן ביטוי, בין היתר, לאלה:

  • מגוון של מוסדות תרבות ומגוון של אמנים מתחומי האמנות והתרבות השונים.

  • התאמת המופעים למגוון של קהלים ולהעדפותיהם של היישובים.

  • שיתוף מוסדות תרבות ואמנים שלא השתתפו בעבר במיזם.

 3. מפרט טכני: התאמת המופע למפרט הטכני של האולמות ביישובים.

 4. תקציב

  • עלות המופע המוצע

  • התקציב הכולל של המיזם וגובה התקציב שהוקצה במסגרת המיזם לז'אנר שאליו משתייך המופע וליישוב.