אמנויות הבמה

השתלמויות והופעות בחו"ל של יוצרים ישראלים מתחומי תיאטרון, מחול, מוסיקה

​​תיאור הפרויקט:  
תמיכה באמנים ישראלים מתחומי אמנויות הבמה (מחול, מוסיקה או תיאטרון) הנוסעים לחו"ל לצורך הופעה על במות מקצועיות או לצורך השתלמות מקצועית במסגרת פורמאלית מוכרת כגון : אקדמיה, בית ספר מקצועי, מוסד אמנות ממשלתי/מחוזי/ עירוני. 
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 10,000 ₪ ל- 70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף .
 
לוחות זמנים
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
  
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.