אמנויות הבמה

בימות פיס 2017

קול קורא לרשויות המקומיות

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה השביעית ומאפשר למוסיקאים ישראלים להופיע בכ- 150 ישובים ברחבי הארץ  ולפגוש קהלים חדשים.

המופעים יתקיימו בין החודשים יולי - דצמבר 2017.

 

כמו כן, מפעל הפיס שואף להעניק חשיפה ללהקות/יוצרים מקומיים מהרשות המקומית כמופע חימום למופע המרכזי. השנה , יבחרו כ - 10 רשויות מקומיות בהן ישולב מופע חימום.

ברשויות הנבחרות, יפורסם "קול קורא" המזמין להקות/יוצרים מקומיים להציע את עצמם להשתתף במופע החימום.

 

 

שימו לב, הגשת בקשות לפרויקט זה הסתיימה.

אנו מודים לכל הפונים ומאחלים בהצלחה !

תנאי סף

6d321df3-bf58-445d-a7fd-296434d9c52a

שלבי הפרויקט

d5450858-4f78-4f7e-9f44-3d55f50ada7e

לוחות זמנים לפרויקט

86e8526f-f069-451d-9a1f-e721fde17cc7

Web part id : 6d321df3-bf58-445d-a7fd-296434d9c52a

Web part id : d5450858-4f78-4f7e-9f44-3d55f50ada7e

Web part id : 86e8526f-f069-451d-9a1f-e721fde17cc7

לצורך מילוי הטופס והגשת הבקשה, יש להוריד את קובץ המופעים אשר יוצג
לאחר בחירת שם הרשות המקומית מתוך הרשימה הבאה:


מס'​

תיאור

לו"ז

1​

פרסום קול קורא לרשויות המקומיות והגשת הבקשות​

23.4.17-18.5.17​

2​

קליטת הבקשות, מיון ותיאום המופעים ברשויות המקומיות​

מאי - יוני 2017​

3​

קיום המופעים ברשויות המקומיות ​

יולי - דצמבר 2017​

 

* לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.

שלב א'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות :

  • בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לתנאי הסף שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בהוראות הקול הקורא לרשויות המקומיות.

שלב ב'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

  • בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות, ובכפוף לעמידתן בתנאי הסף של המיזם, יודיע להן מפעל הפיס על המופעים אשר אושרו להתקיים בתחומן. כמו כן, מפעל הפיס יתאם עם הרשויות את המועדים בהם יקוים המופע שנבחר על ידן ואת כל יתר הפרטים המצריכים תיאום.

שלב ג' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

  • המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יולי – דצמבר 2017. על הרשויות המקומיות להתקשר בחוזה עם  מציע המופע תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המאושר לרשות המקומית.

רשאית להגיש הצעה רשות מקומית (או גוף ציבורי הפועל בתחומה והוסמך על ידה ) שהצעתה עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

  1. הבקשה הינה לתמיכה בקיום מופע מתוך רשימת המופעים הסגורה כפי שמפורטת בקובץ הניתן להורדה

    (כמסמך PDF) בהמשך בעמוד זה. יש לבחור את שם הרשות ואז יוצג הקובץ.

  2. ברשות המקומית לפחות 4,000 תושבים על פי נתוני הלמ"ס נכון ליום 31.12.15 או במקרה ומספר התושבים ברשות המקומית נמוך מ- 4,000 תושבים, היא רשאית להגיש בקשה באחד משני אלה: בקשה משותפת ביחד עם רשות מקומית שכנה או עם ישוב שכן (גם אם אינו רשות מקומית) ובלבד שמספר התושבים בשתי הרשויות (או ברשות ויישוב שכן) יחד יעמוד על לפחות 4,000 תושבים ואחת מהרשויות/הישוב הללו עומד/ת בתנאי הסף 1 ו – 3 או : בקשה עצמאית ובלבד שבשנת 2017 הרשות המקומית חוגגת 80 שנה או 100 שנה או 120 שנה להיווסדה ושהיא עומדת בתנאי הסף 1 ו- 3.

  3. לצורך קיום המופע עומד לרשותה של הרשות המקומית: אולם המכיל לפחות 200 מקומות ישיבה או אתר חוץ בו מתקיימים מופעים (לרבות: פארק או רחבה ציבורית) המכיל לפחות 500 מקומות ישיבה.