אמנויות הבמה

כתבי עת מקוונים בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום אמנויות הבמה (מחול, תיאטרון ומוסיקה), במטרה לחשוף ולקדם את התחום, את האמנים ואת הכתיבה בתחום. 

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנים באתר המוצע (60%) | איכות מקצועית של מערכת כתב העת והכותבים (15%) | התאמת כתב העת למדיה הדיגיטלית (15%) | רציונאל כלכלי-  מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.