אמנויות הבמה

הפקת דיסקים מקוריים של מוסיקה ישראלית

​​תיאור הפרויקט:
תמיכה במוסיקאים ישראלים באמצעות סיוע בהפקה והוצאה לאור של דיסקים שהם תוצר של פרויקטים ייחודיים, הכוללים יצירות מקוריות בלבד (להבדיל מביצועים מחודשים או עיבודים למוסיקה קיימת).
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 50,000 ₪ ל- 100,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה. 
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד (יוצר אחד או יוצר המשתייך לקבוצת יוצרים העומד בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

 ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.