אמנויות הבמה

תרגום מחזות

מענק לתמיכה בתרגום מחזות תיאטרון מקוריים מעברית או ערבית לאנגלית.
המענק מיועד לסייע בחשיפת מחזאות ישראלית בעולם ולאפשר העלאת מחזות מקוריים מישראל בפני קהל בינ"ל.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום בין 6,000 ש"ח ל - 8,000 ש"ח  כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
יוצר לעניין פרויקט זה הוא מחזאי או מתרגם.

 
קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

הקריטריונים והמשקולות : איכות התרגום המוצע בהתבסס על מקצועיות, ניסיון ותרגומים קודמים של המתרגם (50%) | רמה מקצועית של היוצרים המרכזיים (30%) |  ייחודיות ומקוריות  (20%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.