אמנויות הבמה

הפקות חדשות בתיאטרון פרינג', תיאטרון בובות, קרקס ופרפורמנס

עידוד יוצרים עצמאיים מקצועיים בתחומי תיאטרון פרינג', תיאטרון בובות, קרקס ופרפורמנס באמצעות תמיכה בהפקות חדשות.

 

לתשומת ליבכם,

  • התמיכה אינה מיועדת להפקות שנוצרו במסגרות לימודיות או קהילתיות.

  • הפקות המיועדות למרחב הציבורי יוגשו במסגרת קול קורא "הפקת מופעים למרחב ציבורי"
    ואין להגישן לקול קורא זה. בקשות מהתחומים המפורטים שיוגשו לקול קורא זה, לא ידונו.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס להפקת מונודרמה צפוי להיות בסכום שבין 15,000  ₪ ל - 30,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

מענק מפעל הפיס להפקה שאינה מונודרמה צפוי להיות בסכום שבין 40,000 ₪ ל- 70,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

רשאי להגיש בקשה: יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא במאי או יוזם ומוביל הפעולה.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של ההפקה החדשה (50%) | רמה מקצועית וניסיון של היוצרים (20%) | 
שפה בימתית ייחודית  (15%)| העדפה ליצירה מקורית (15%)

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.

 

שימו לב, הגשת בקשות להפקת תיאטרון שהיא מונודרמה ולהפקת תיאטרון שאינה מונדרמה נעשית בשני טפסים מקוונים נפרדים. אנא הקפידו לבחור במסלול המתאים.