אמנויות הבמה

ניגון רחוב

מפעל הפיס יוזם פרויקט נגינה של נגנים יחידים במרחבים ציבוריים, במטרה לחשוף סגנונות מוזיקה שונים ומוזיקה חיה ללא תשלום לציבור ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.


במסגרת הפרויקט, פרסם מפעל הפיס קול קורא לרשויות מקומיות, כל רשות מקומית שתיבחר להשתתף בפרויקט
תזכה ל- 4 מופעים שבועיים, באורך 3 שעות כל מופע, במקום קבוע, נגיש ומרכזי במרחב ציבורי שייבחר
על ידי הרשות המקומית.


נגנים שיעמדו בתנאי הסף ובהתחייבויות המפורטים בטופס הבקשה המקוון, יכללו במאגר הנגנים של הפרויקט.
שיבוץ הנגנים מתוך המאגר למופעים יתבצע על ידי מועצת הפיס, בשיתוף הרשויות המקומיות.
מובהר כי היכללות במאגר הנגנים אינה מבטיחה השתתפות בפועל בפרויקט ברשויות המקומיות.
 

תשלום לאמנים :

 

התשלום עבור כל מופע ברשות מקומית יעמוד על 1,300 ש"ח בתוספת מע"מ ויכלול את כל העלויות, ההוצאות, הסדרת זכויות הקניין הרוחני ורכישת הציוד הדרושות לצורך קיום המופע, לרבות נסיעות.
התשלום יבוצע ע"י מפעל הפיס ישירות לנגנים.


רשאי להגיש בקשה :

 

נגן מקצועי יחיד העומד בכל תנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט.

 

עקרונות לשיבוץ נגני רחוב ברשויות מקומיות

 

  • רמת הנגן ומקצועיותו

  • כלי הנגינה: ניידות וייחודיות

  • בחירת הרשויות המקומית

  • זמינות הנגן והרשות המקומית

  • מקום מגורי הנגן – שאיפה לשבץ נגנים מקומיים לנגינה במקום יישובם או באיזור מגוריהם.

  • תקציב העומד לרשות הפרויקט 

 

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018

המענק מיועד למופעים העתידים להתקיים במהלך 2018-2019